DESIRES webshop er CO2 neutralDesires webshops er CO2 neutral

Vi er helt klar over, at dét at drive en webshop belaster klimaet, så det har vi gjort noget ved.

Webshops udleder CO2, fordi der bruges strøm til computere og skærme og til de servere, som hoster webshoppen. For at kompensere for denne CO2 udledning, deltager vi i et program, som laver CO2 reducerende projekter og bidrager til at øge mængden af vedvarende klimavenlige energikilder, som f.eks. vindmøller.

Programmet er godkendt af Gold Standard, som oprindeligt er stiftet af WWF (Verdensnaturfonden), og bliver derudover revideret af Revisionshuset Deloitte, som gennemgår og verificerer CO2 opgørelserne.

Læs mere her om programmet: Ingen CO2

Som dokumentation for deltagelse får man udstedt et certifikat, som skal fornyes hvert år. Peppercorns certifikat kan inspiceres her:  DESIRES CERTIFIKAT for CO2 neutralt website.

Pre-loader